Duizel_noord2.png

gemeentelijke publicaties

De nieuwste publicaties van Officiële bekendmakingen.
  1. Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 september 2022 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Private Aanvulling WW en WGA-sector Industrie en Techniek; sector 2-No.02
  2. Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten
  3. Vergunning voor het verruimen van het sluitingsuur van café zaal De Donk op aan Donk 4 5525KH Duizel
  4. Melding voor het organiseren van een burendag op 24 september 2022 en in de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026 aan Lange Akkers - Hemsstraat in Duizel
  5. Vergunning voor het kappen van een boom aan Kruisstraat nabij huisnummer 8 in Duizel
ZorgOmDuizel.png
deKempenOnline.png
EfkesDuyselen.png