Donk_Duizel.png

Bijdrage voor onderhoud en afschrijving AED’s.

Mocht u een bijdrage willen geven, of kent u iemand die een bijdrage wil geven voor onderhoud en afschrijving van de AED's, dan kan dat.

U kunt hiervoor een bedrag overmaken op rekeningnummer: NL 31 RBRB 0919672965 t.n.v. "Stichting A.E.D. Duizel" te Duizel.

 

Winnaar coöperatief dividend 2009 Rabobank de Kempen West

Buurtvereniging de Polder heeft 3 AED's, oftewel € 6267, gewonnen van het coöperatief Rabobank de Kempen West dividend 2009. Deze prijs is door de leden van de bank toegekend tijdens de algemene ledenvergadering.

  

Collecte in Duizel

Gedurende de maanden januari en februari 2010 heeft er een huis aan huis AED collecte plaatsgevonden in Duizel. Deze is uitgevoerd door de leden van de verschillende buurtverenigingen van Duizel. In totaal is hiermee €3268 opgehaald.

 

Bijdragen Duizelse en Eerselse ondernemingen en stichting

De volgende ondernemingen en één stichting hebben ieder één AED geschonken aan de stichting AED Duizel:

- Agio

- Woningstichting de Zaligheden

- Van der Leegte

- Feestboerderij de Donk

Daarnaast hebben stichting Nieuwe Levenskracht Duizel, de Tramhalte, Frans Rombouts en houtmarkt van Ham uit Duizel ook een aanzienlijk bedrag gedoneerd tbv de AED's voor Duizel.

Hartelijk dank voor deze bijdrage!

 

 

 

ZorgOmDuizel.png
deKempenOnline.png
EfkesDuyselen.png